مرکز تحقیقات ماهیان سردابی یاسوج > پژوهشگران
ورود دو شنبه 3 اردیبهشت 1403
پژوهشگران

 سید حسین مرادیان

 کارشناس تکثیر

moradian.s.h@gmail.com 

  CV مشاهده


 

 عیسی فلاحت ناصرآباد

 کارشناس تکثیر و پرورش

 eisafalahat20@gmail.com

مشاهده CV 


 

 سجاد نظری

 کارشناس آزمایشگاه ژنتیک

 sajadnazari13@gmail.com

مشاهده CV

 

 سید عبدالحمید حسینی

کارشناس اصلاح نژاد

hoseiniabdolhamid@gmail.com

مشاهده CV

  

اسماعیل کاظمی 

 کارشناس تغذیه

esmaeil.kazemi.1986@gmail.com

 مشاهده CV

 

 طیبه باشتی

سرپرست معاونت پژوهشی

tbashty@gmail.com 

 مشاهده CV

 رقیه محمودی

مسئول اطلاعات علمی

 (کارشناس ژنتیک)  

roghaye.mahmodi@gmail.com

 مشاهده CV

   

حبیب اله گندمکار

 کارشناس مسئول آزمایشگاه

 gandomkar.habib@gmail.com

 مشاهده CV


  

 جواد مهدوی جهان آباد

 کارشناس آمار و برنامه ریزی

mahdavejavad60@yahoo.com

 مشاهده CV

 

  

ابوالحسن راستیان نسب

 کارشناس مسئول آزمایشگاه

 rastian1921@yahoo.com

 مشاهده CV


 

 محسن محمّدپور

 کارشناس آزمایشگاه بهداشت و بیماریها 

 mohsen.t.90@gmail.com

 مشاهده CV