مرکز تحقیقات ماهیان سردابی یاسوج > صفحه اصلی
ورود پنج شنبه 10 اسفند 1402
اخبار
برگزاری جلسه پژوهشی
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1396
دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری در تاریخ 25 اردیبهشت ماه با موضوع ارائه پروژه های کاربردی در زمینه ژنتیک و اصلاح نژاد ماهی قزل الای رنگین کمان راس ساعت 9 در محل سالن جلسات مرکز برگزار گردید

دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری در تاریخ 25/2/96 با موضوع ارائه پروژه های کاربردی در زمینه ژنتیک و اصلاح نژاد ماهی قزل الای رنگین کمان راس ساعت 9 در محل سالن جلسات مرکز برگزار گردید

در ابتدای جلسه، آقای دکتر قائدی با اشاره به ارائه پروژه های تحقیقاتی در راستای تولید محصول یا یافته های قابل ترویج به بهره برداران، جهت گیری تعریف پروژه ها را در راستای تولید دانش فنی مورد استفاده در توسعه و بهبود تولید محصول ماهی قزل الا متذکر شدند.در ادامه آقای راستیان نسب(سرپرست معاونت پژوهشی مرکز) با اشاره به عناوین پروژه های پیشنهادی بخش های مختلف در مرکز، با ارائه دو پروژه، ارائه، بحث و تبادل نظر همکاران پژوهشی را در خصوص پروژه های پیشنهادی برنامه ریزی و پیگیری نمودند. اظهار نظر نهایی نسبت به پروژه های منتخب به جلسات بعدی موکول گردید.


تعداد بازديد:472