مرکز تحقیقات ماهیان سردابی یاسوج > صفحه اصلی
ورود پنج شنبه 10 اسفند 1402
اخبار
انتقال ماهیان طرح SPF به تنکابن
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1396
ماهیان موردنیاز طرح SPFجهت ادامه روند طرح تولید ماهیان عاری از بیماری به تنکابن منتقل شد

به نقل از روابط عمومی مرکزتحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج در تاریخ 25 اردیبهشت ماه در راستای پروژه " پایش و ارزیابی عوامل و شاخص های پرورش در مزارع منتخب جهت تهیه نمونه در مناطق عملیاتی " تعداد 229 قطعه پیش مولد ( 49 قطعه پیش مولد نر و 180 قطعه پیش مولد ماده ) با دامنه ضریب چاقی 1.31-1.40 از بین پیش مولدین 3 ساله این مرکز بر اساس ویژگی های ریختی از جمله سلامت ظاهری، سایز، عدم وجود اگزوفتالمی ، تورم شکمی ، ضایعات و خوردگی باله ، خونریزی های جلدی، ضایعات و زخم های جلدی تهیه شده و به انضمام اطلاعات مولدین، گواهی بهداشتی و مجوز حمل از اداره دامپزشکی و گواهی سلامت ماهیان به مرکز قرنطینه SPF در تنکابن ارسال گردید.


تعداد بازديد:721