مرکز تحقیقات ماهیان سردابی یاسوج > صفحه اصلی
ورود پنج شنبه 10 اسفند 1402
اخبار
سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز
سه شنبه 7 شهریور 1396
سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری در تاریخ 27/2/96 با حضور رئیس مرکز، معاونین، روسای بخش های تحقیقاتی و کارشناسان مرکز با موضوع ارائه پروژه های کاربردی در زمینه ژنتیک و اصلاح نژاد ماهی قزل الای رنگین کمان راس ساعت 10 در محل سالن جلسات مرکز برگزار گردید.

پیرو جلسات قبل در خصوص پروژه های پیشنهادی بخش های مختلف در راستای برنامه اصلاح نژاد مرکز ، در ابتدای جلسه، آقای دکتر قائدی رئیس مرکز، ضمن اشاره به عناوین پروژه های مختلف، بر عناوین پروژه ها در راستای اصلاح نژاد تاکید نموده و همچنین مشارکت همه بخش های تخصصی در تعریف پروژه ها را متذکر شدند.

در ادامه آقای دکتر راستیان نسب (سرپرست معاونت پژوهشی مرکز) با اشاره به عناوین پروژه های پیشنهادی بخش های مختلف در مرکز، با ارائه یک پروژه، ارائه، بحث و تبادل نظر همکاران پژوهشی را در خصوص پروژه های پیشنهادی برنامه ریزی و پیگیری نمودند. در ادامه عناوین پروژه های بخش های تکثیر و پرورش، ژنتیک و بهداشت و بیماری ها مطرح و در خصوص ضرورت و چگونگی اجرای این پروژه ها بحث و بررسی بعمل آمد.

پس از ارائه و بحث و بررسی نسبت به تصویب 5 عنوان پروژه تحقیقاتی به شرح زیر، به عنوان پروژه های زیر طرح اصلاح نژاد ماهی قزل الای رنگین کمان در مرکز جهت پیگیری مورد تصویب قرار گرفت:

1-شناسایی و تمایز ژنتیکی جمعیت های قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) پرورشی

2-مطالعه صفات کمی جمعیت های قزل آلای رنگین کمان بر اساس روشهای مولکولی و نشانگرهای چندشکلی تک نوکلئوتیدی

3-تشکیل جمعیت پایه به منظور اصلاح نژاد از طریق آمیزش جمعیت های ماهیان موجود در کشور و بهگزینی خانوادگی

4-بهبود مدیریت تولید، پرورش و تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان

5-پایش و مدیریت بهداشتی جمعیت های ماهی قزل آلای رنگین کمان

مقرر گردید پروپوزال پروژه های تحقیقاتی ظرف مدت دو هفته توسط مجریان در بخش های تحقیقاتی تهیه و ضرورت اجرای آنها از طریق کسب مشاوره از بخش های تخصصی موسسه اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

در خصوص پیش بینی و تهیه طرح ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز طرح اصلاح نژاد و پروژه های مربوطه بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد بخش های مختلف نسبت به تهیه لیست تجهیزات مورد نیاز با هزینه های مربوطه اقدام نمایند.


تعداد بازديد:512