مرکز تحقیقات ماهیان سردابی یاسوج > صفحه اصلی
ورود دو شنبه 3 اردیبهشت 1403
اخبار
بازدید نمایندهFAO از مرکزتحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج
چهار شنبه 8 شهریور 1396
نماینده FAO از مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج در تاریخ 6 شهریورماه 96 آقای پروفسور Bjarne Gjerde کارشناس ارشد FAO در پروژه TCP اصلاح نژاد قزل آلای رنگین کمان از مؤسسه Nofima کشور نروژ و آقای شکوری از این مرکز بازدید نمودند. در این بازدید در خصوص چگونگی اجرای برنامه اصلاح نژاد ماهی قزل آلای رنگین کمان، پتانسیل های موجود در مرکز و برنامه های آینده مرکز بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت. نماینده فائو در راستای اجرای برنامه اصلاح نژاد، کارگاه آموزشی در خصوص روش های بهگزینی و طراحی این برنامه برگزار نمودند.


تعداد بازديد:914